ഹിറ്റ്ലറുടെ ഷോർട്ട്സിന് വില 3,56,000 രൂപ

ന്യൂയോർക്ക്: ജർമൻ ഏകാധിപതി അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ഹോട്ടലിൽ ഉപേക്ഷിച്ച ഷോർട്സ് യു.എസിൽ 5,500 ഡോളറിന് (ഏകദേശം 356000 ഇന്ത്യൻ രൂപ) ലേലത്തിൽ വിറ്റു.

അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ എന്ന പേരിന്റെ ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ ചേർത്ത് ‘എഎഎച്ച്’ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട്സിന് 39 ഇഞ്ച് ആരവണ്ണവും 19 ഇഞ്ച് നീളവും ഉണ്ട്. വസ്ത്ര ധാരണയിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തിയിരുന്ന ഹിറ്റ്ലറിന് അയഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളോടായിരുന്നു ഏറെ പ്രിയം.

1938 ഏപ്രിൽ മൂന്നിനും നാലിനുമായി ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ പാർക്ക് ഹോട്ടൽ ഗ്രാസിൽ തങ്ങിയിരുന്നു. അദ്ദേഹം അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയ ഷോർട്സ് ഹോട്ടൽ ഉടമകളായ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ കുടുംബം, പതിറ്റാണ്ടുകളോളം സൂക്ഷിച്ച് വരികയായിരുന്നു.