റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പുതിയ ഓഫറുമായി ജിയോ

റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പുതിയ ഓഫറുകളുമായി ജിയോ എത്തി. 98 രൂപയുടെ പുതിയ പ്ലാനാണ് ജിയോ ഇപ്പോള്‍ പുറത്തിറക്കിയത്. സൗജന്യ കാളുകളും അണ്‍ലിമിറ്റഡ് ഡാറ്റയും 28 ദിവസത്തേക്ക് ഈ പ്ലാനിനുണ്ട്. കൂടാതെ , ജിയോയുടെ നിലവിലുള്ള എല്ലാ പ്രതിദിനം ഒരു ജിബി ലഭിക്കുന്ന പാക്കുകളും ഒന്നര ജിബി പാക്ക് ആയി വര്‍ധിപ്പിച്ചു. നിലവിലുള്ള എല്ലാ 1.5 ജിബി പാക്കുകളും രണ്ട് ജിബി പാക്ക് ആയി ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇനി മുതല്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് 84 ദിവസത്തേക്ക് സൗജന്യ കോളുകള്‍, പ്രതിദിനം 1.5 ജി ബിയുടെ ഡാറ്റ, പരിധിയില്ലാത്ത എസ്‌എംഎസ്, ജിയോ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്‍ എന്നിവ ജിയോയുടെ സുപ്രധാനമായ 399 രൂപാ പ്ലാനില്‍ ലഭിക്കും.ടെലികോം വിപണിയില്‍ മറ്റൊരു ഓപ്പറേറ്ററും നല്‍കാത്ത ആനുകൂല്യങ്ങളാണിവ. ജനുവരി 26 മുതല്‍ പുതിയ താരിഫുകള്‍ നിലവില്‍ വരും. വിപണിയിലെ താരിഫ് ആധിപത്യം നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനൊപ്പം പ്രീമിയം ഉപ്സഭോക്താക്കള്‍ക്കു വിപണിയിലെ മികച്ച താരിഫുകള്‍ ഉറപ്പു വരുത്തുക കൂടിയാണ് ജിയോ.