എകെജി സ്മാരകത്തിന് പത്തുകോടി രൂപ

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ എകെജി സ്മാരകത്തിന് പത്തുകോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. എകെജിയുടെ ജന്മനാട്ടില്‍ അദ്ദേഹത്തിന് സ്മാരകം പണിയാനാണ് 10 കോടി രൂപ നീക്കിവെച്ചത്. കെജിയുടെ ജീവിതം പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് മാതൃകയാണെന്നും ധനകാര്യ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. എകെജിയെക്കുറിച്ച്‌ പത്നി സുശീല ഗോപാലന്‍ എഴുതിയ വരികള്‍ ഉദ്ധരിച്ചായിരുന്നു ധനമന്ത്രി സ്മാരകം നിര്‍മ്മിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.

ഇതിനു പുറമേ, പുന്നപ്ര-വയലാര്‍ സ്മാരകത്തിനു 10 കോടിയും ഒന്‍എന്‍വി സ്മാരകത്തിന് അഞ്ച് കോടിയും അനുവദിച്ചു.