കടുത്ത തീരുമാനവുമായി കവി ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട്; ”സ്‌കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും തന്റെ കവിതകള്‍ ഇനി പഠിപ്പിക്കരുത്”

സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഇനി മുതൽ തന്റെ കവിതകൾ പഠിപ്പിക്കരുതെന്ന് കവി ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട്.കൂടാതെ,തന്റെ രചനകളിൽ ഗവേഷണം അനുവദിക്കരുതെന്നും ചുള്ളിക്കാട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.അനർഹമായ മാർക്ക് നൽകുന്നതിലും കോഴ വാങ്ങി അധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നതിലും പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് കടുത്ത തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

അക്ഷരത്തെറ്റും വ്യാകരണത്തെറ്റും ആശയത്തെറ്റും പരിശോധിക്കാതെ വാരിക്കോരി മാര്‍ക്കു കൊടുത്ത് വിദ്യാര്‍ഥികളെ വിജയിപ്പിക്കുകയും അവര്‍ക്ക് ഉന്നത ബിരുദങ്ങള്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നു. മലയാള ഭാഷയും സാഹിത്യവും പഠിപ്പിക്കാന്‍ ആവശ്യമായ അറിവും കഴിവും ഇല്ലാത്തവരെ കോഴ, മതം, ജാതി, രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം, സ്വജനപക്ഷപാതം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥനത്തില്‍ അധ്യാപകരായി നിയമിക്കുന്നു. അബദ്ധപ്പഞ്ചാംഗങ്ങളായ മലയാള പ്രബന്ധങ്ങള്‍ക്കുപോലും ഗവേഷണ ബിരുദം നല്‍കുന്നു.ഇതാണ് ഇത്തരമൊരു നിലപാടെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കാരണങ്ങൾ.

.