സംസ്ഥാനത്തെ തൊഴിലാളിസംസ്കാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ , പുതിയ തൊഴിൽ നയം അംഗീകരിച്ചു

സംസ്ഥാനത്തെ തൊഴിൽ മേഖലകളിലെ അനാരോഗ്യപ്രവണതകൾക്ക് കടിഞ്ഞാണിട്ട് സർക്കാർ. കേരളത്തെ തൊഴിലാളി സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള പുതിയ തൊഴിൽനയം സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു. ഇക്കഴിഞ്ഞ തൊഴിലാളിദിനത്തിൽ നോക്കുകൂലി നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിരുന്നു. തൊഴിലാളികൾക്കും ഇടപാടുകാർക്കും ഗുണകരമാകുന്ന വിധത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻറെ തൊഴിലാളി സംസ്കാരത്തെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരുന്നതിൻറെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പുതിയ നയങ്ങൾ ആവിഷ്‌കരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ചെയ്യാത്ത ജോലിക്ക് കൂലിവാങ്ങുന്ന പ്രവണത അവസാനിപ്പിക്കുക, മിന്നല്‍ പണിമുടക്കുകള്‍ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളാണ് പുതിയ തൊഴില്‍നയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്.

ചുമട്ടുതൊഴിലാളി ക്ഷേമപദ്ധതി കൂടുതല്‍ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനും മന്ത്രിസഭായോഗത്തില്‍ തീരുമാനമായി. തൊഴില്‍തര്‍ക്കങ്ങള്‍ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുന്നതിന് നല്ല തൊഴിലാളി-തൊഴിലുടമ ബന്ധം ഉറപ്പാക്കുക, ഗാര്‍ഹിക തൊഴിലാളികളുടെ ജോലിക്കും സംരക്ഷണത്തിനുമായി പ്രത്യേക ലേബര്‍ ബാങ്ക് നടപ്പിലാക്കുക , സ്ത്രീ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് നിയമപ്രകാരമുളള ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നിവയാണ് നയത്തിലെ പ്രധാന നിര്‍ദേശങ്ങള്‍.

മാന്‍ഹോളും സെപ്റ്റിക് ടാങ്കും വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ അപകടത്തിൽ പെട്ട് മരിച്ച പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിലുൾപ്പെടുന്ന അഞ്ചുപേരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് പത്തുലക്ഷം രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയില്‍ നിന്ന് അനുവദിക്കാന്‍ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു.

സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കും എതിരായ ആക്രമണങ്ങള്‍ക്കും രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍, രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത സാമൂഹ്യസംഘടനകള്‍ എന്നിവയുടെ ഓഫീസുകള്‍ക്കും മറ്റ് വസ്തുവകകള്‍ക്കും നാശം വരുത്തുന്നതിനുമുളള ശിക്ഷ കൂടുതല്‍ കര്‍ക്കശനമാക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യന്‍ ശിക്ഷാനിയമത്തിലും ക്രിമിനല്‍ നടപടിച്ചട്ടത്തിലും ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരാനുളള കരട് ബില്ലും മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.