യുഎഇ പൊതുമാപ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്

യുഎഇ പൊതുമാപ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് യുഎഇയിലെ പ്രശസ്ത അഭിഭാഷകൻ സാജിദ് അബൂബക്കർ വിശദീകരിക്കുന്നു