കണ്ണീരൊപ്പാൻ ചാരിറ്റി ഫൗണ്ടേഷനുമായി റഷീദ് ഖാന്‍

അഫ്ഗാന്‍ ലെഗ് സ്പിന്നര്‍ റഷീദ് ഖാന്‍ സ്വന്തം നാട്ടില്‍ ഒരു ചാരിറ്റി ഫൗണ്ടേഷന്‍ ആരംഭിച്ചു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ അനാഥക്കുട്ടികള്‍ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തോടെയാണ് ഈ സംഘടന ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്വന്തം ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയാണ് സന്നദ്ധ സംഘടന ആരംഭിച്ചതെന്ന വാർത്ത റഷീദ് ഖാന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

റഷീദ് ഖാന്‍ ഫൗണ്ടേഷന്‍ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന സംഘടന,അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കുട്ടികളില്‍ വിദ്യാഭ്യാസം, ശുദ്ധമായ ജലം, ആരോഗ്യ പരിപാലനം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും റഷീദ് ഖാന്‍ അറിയിച്ചു.