തകർപ്പൻ ഫീച്ചറുമായി വാട്സ്ആപ്പ് വീണ്ടും

ഐ.ഒ.എസ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ പുതിയ തകർപ്പൻ ഫീച്ചറുമായി വാട്സ്ആപ്പ്.
ഐ.ഒ.എസ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ വാട്സ്ആപ്പ് ഇനി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സന്ദേശങ്ങളിലെ ശബ്ദ റിപ്ലൈ ഓപ്‌ഷൻ ഇനി മാറ്റങ്ങളോടെയാവും ലഭ്യമാവുക. ഒരു ശബ്ദ റിപ്ലൈ പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയോടെ തന്നെ അടുത്ത ശബ്ദ സന്ദേശവും പ്ലേയാവുന്ന രൂപത്തിലാണ് വാട്സ്ആപ്പ് പുതിയ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ ഓരോ ശബ്ദ സന്ദേശവും വേറെയായി തന്നെ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യണമായിരുന്നു. റിപ്ലൈ ഓപ്‌ഷനിൽ തന്നെ സ്റ്റാർ ചെയ്യാനും, ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനും, റിപ്ലൈ, കോപ്പി, ഡിലീറ്റ് ഓപ്‌ഷനുകൾ ലഭ്യമാക്കാനും പുതിയ വാട്സ്ആപ്പ് അപ്ഡേറ്റിലൂടെ ഐ.ഒ.എസ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലുള്ള മൊബൈൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സാധിക്കും.
ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റിൽ മുഖം വെച്ച് വാട്സ്ആപ്പ് ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫീച്ചറും ലഭ്യമാകുമെന്ന് വാട്സ്ആപ്പ് അറിയിച്ചു.കൂടാതെ സ്റ്റിക്കറുകളും അയക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് വാട്സ്ആപ്പ് പുതിയ ഫീച്ചർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്