റെയില്‍വേയുടെ 1.95 ലക്ഷം മൊബൈല്‍ കണക്ഷനുകള്‍ ജിയോയിലേക്ക് മാറും

ജനുവരി ഒന്ന് മുതല്‍ റെയില്‍വേ ജീവനക്കാരുടെ മൊബൈല്‍ കണക്ഷന്‍ ജിയോയിലേക്ക് മാറും. ജീവനക്കാരുടെ 1.95 ലക്ഷം കണക്ഷനുകളാണ് ജിയോയിലേക്ക് മാറുന്നത്. എയര്‍ടെലില്‍ നിന്നാണ് കണക്ഷനുകള്‍ മാറുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ആറ് വര്‍ഷമായി എയര്‍ടെല്ലായിരുന്നു സേവനം നല്‍കിയിരുന്നത്.

ഒരു വര്‍ഷം 100 കോടി രൂപയാണ് ബില്ലിനത്തില്‍ അടച്ച്‌ വന്നിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ജിയോയിലേക്ക് മാറുന്നതോടെ, ജിയോയുടെ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത പാക്കേജ് പ്രകാരം ബില്‍ തുക 35 ശതമാനം കുറയുമെന്ന് റെയില്‍വേ അറിയിച്ചു. റെയില്‍വേയുടെ ജീവനക്കാരെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചാണ് ജിയോയുടെ പാക്കേജുകള്‍ നടപ്പാക്കുക.