പാലക്കാട് നിരോധനാജ്ഞ

ഹർത്താൽ അക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാലക്കാട് നഗരത്തിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു. നാളെ വൈകുന്നേരം ആറു മണി വരെയാണ് നിരോധനാജ്ഞ