ഉംറ തീർഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവ്​​; 55 ലക്ഷം വിസ അനുവദിച്ചു

ജിദ്ദ: ഉംറ തീർഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഈ വർഷം ഇതുവരെ അഞ്ച്​ ശതമാനം വർധനവ്​. ഏപ്രിൽ അഞ്ച്​ (റജബ്​ അവസാനം വരെ) വരെയുള്ള തീർഥാടകരുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച പരിശോധനയിലാണ്​​ മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ അഞ്ച്​ ശതമാനം വർധനവുണ്ടായെന്ന്​ വ്യക്തമായത്​. റജബ്​ അവസാനം വരെ 51,02,400 തീർഥാടകർ പൂണ്യഭൂമിയിലെത്തിയതായാണ് ​കണക്ക്​. മുൻവർഷം ഇതേ കാലയളവിലെ തീർഥാടകരു​ടെ എണ്ണം 48,38,873 ആയിരുന്നു​. 55,45, 480 വിസകൾ ഇതുവരെ അനുവദിച്ചു​. മുൻ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ ഇത്​ 52, 78, 017 ആയിരുന്നു​.

45,97,530 തീർഥാടകർ ഇതിനകം ഉംറ നിർവഹിച്ച്​ മടങ്ങി​. 5,04,870 തീർഥാടകർ പുണ്യഭൂമിയിൽ അ​വശേിക്കുന്നുണ്ട്​​. തീർഥാടകർ കൂടുതലുമെത്തിയത്​ വിമാന മാർഗമാണ്​. 45,54,937 പേർ. കരമാർഗം 4,89,879 പേരും കടൽ മാർഗം 57,584 പേരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്​. സ്​ത്രീകളാണ്​ കൂടുതൽ, മൊത്തം 29,27,659 പേർ. പുരുഷന്മാർ 26,17,921 ആണ്​. ഇതിൽ 18,63,151 പേർ കുടുംബങ്ങളായാണ്​ എത്തിയത്​. 36,82,429 പേർ ഒറ്റയായും വന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീർഥാടകരെത്തിയത്​ പാക്കിസ്​താനിൽ നിന്നാണ്​, 11,85,513​ പേർ. ഇന്തേ​ാനോഷ്യയാണ്​ തൊട്ടടുത്തു. മൂന്നാം സ്​ഥാനമാണ്​ ഇന്ത്യക്ക്​. 4,95,179 പേർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നെത്തി.