കടുത്ത ചൂട്; ബഹ്‌റൈനില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്ന തൊഴില്‍ നിയന്ത്രണം പിന്‍വലിച്ചു

കടുത്ത ചൂടിനെത്തുടര്‍ന്ന് ബഹ്‌റൈനില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്ന തൊഴില്‍ നിയന്ത്രണം അവസാനിച്ചു. മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളെയപേക്ഷിച്ച്‌ തൊഴില്‍ നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തോട് വളരെ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ഈ വര്‍ഷം ലഭിച്ചതെന്ന് തൊഴില്‍കാര്യമന്ത്രി ജമീല്‍ ഹുമൈദാന്‍ വെളിപ്പെടുത്തി.

ഈ വര്‍ഷം നിയമലംഘനം നടത്തിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. ഇത്തവണ, ആകെ 11,235 പരിശോധനകളാണ് നടത്തിയത്. ഈ വര്‍ഷം 99.5 ശതമാനം വിജയമെന്ന് കാണുന്നതില്‍ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു.

തൊഴില്‍ നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം തൊഴിലാളിയും തൊഴിലുടമയും മനസ്സിലാക്കുന്നുവെന്നതാണ് ഇത് തെളിയിക്കുന്നത്. കൂടാതെ നിയമലംഘനത്തിന് മന്ത്രാലയം ഈടാക്കുന്നത് വന്‍ പിഴയാണെന്നതും കാരണമാണ്. എന്നാല്‍ 56 സ്ഥാപനങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് നിയമലംഘനം നടത്തിയതായി കണ്ടെത്താനായത്.